инфо

За проявеното желание да посетите и да се запознаете с ЕТНОГРАФСКИЯ АРЕАЛЕН КОМПЛЕКС – ЗЛАТОГРАД и всички природни и културни забележителности на Златоградско.

Уникалният “ЕТНОГРАФСКИ АРЕАЛЕН КОМПЛЕКС – ЗЛАТОГРАД” Ви очаква

Идеята за създаването му принадлежи на двамата ръководители на фирма "БУЛТЕКС" ООД - инж. Александър Митушев и инж. Стефан Башев, които осигуряват необходимите материални средства и организация.

Със съдействието и на Златоградската община на 24.05.2001 г. комлексът отвори врати за посетители.Той се намира в един от кварталите на Златоград, доскоро известен като "старият град" - изграден покрай десния бряг на Голяма река.

Многобройните обекти, някои от които реконструирани с помощта на програмите ФАР и САПАРД разкриват и отразяват природо-географските особености и богатствата на хилядолетната история на Златоградския етно-културен ареал и преди всичко - на Златоград и селищата от общината.

Неговата неповторимост се обуславя от:

 • Динамичния показ на музейната експозиция и демонстрацията на традиционни трудови умения

 • Новаторския експозиционен подход в занаятчийските работилници

 • Разположението на обектите в сгради – архитектурни паметници на културата, включени в архитектурен ансамбъл – резерват (най-големия в Родопите!), който е обитаван целогодишно от своите стопани.

Е Л А Т Е   В   З Л А Т О Г Р А Д

Той е разположен в Родопа планина – на предела между нейната централна и източна част. Градът се намира в живописна долина – от самия му център започва река Върбица, образувана от сливането на Голяма река и Малка река. Непосредствено край него по билата на южните му ридове преминава съвременната българо-гръцка граница.

До него се стига най-бързо по два основни маршрута:

 • Първият маршрут (140 км) - през Асеновград:
  Бачковски манастир - Нареченски бани - Чепеларе - Смолян - Мадан - Златоград

 • Втория маршрут (60 км) - през Кърджали:
  Джебел - Бенковски - Златоград

В И Е   В Е Р О Я Т Н О   З Н А Е Т Е

или предстои да научите и се убедите лично при Вашето посещение тук – КАКВО ПРЕДСТАВЛЯВА РОДОПА ПЛАНИНА:

 • едно от най-старите геологически образувания в Европа;
 • може би най-пригодната за човешко съществуване и най-обаятелната между всички толкова красиви и разнолики български планини – с неповторимата си мекота и одухотвореност;
 • вероятно за това тя е обитавана още преди ранния неолит (VІ-то хилядолетие пр.н.е.) и така ярки, разнообразни и повсеместно разпространени са различни езически култове (измежду най-древните са към Богинята майка, Бога-Слънце и Дионисий...);
 • “вълшебно място” – родило митичния и божествен ОРФЕЙ, който със своята свръхестествена дарба на поет и певец, с опияняващите струни на лирата си е покорявал, омагьосвал всички земни твари, хора и дори богове;
 • природна съкровищница, чийто надземни и подземни богатства са привличали от Древността до наши дни многобройни племена и народи – етноси, сред които са и предците на съвременните българи: траки (първото исторически засвидетелствано местно население), славяни (дошли през VІ-ти в. от н.е.) и прабългари (втората половина на VІІ в. от н.е.);
 • твърдина българска – от създаването на Българската държава (681 година) до наши дни – устоява на всички исторически превратности и остава люлка на българския дух...

Д О Б Р Е   Д О Ш Л И   В   З Л А Т О Г Р А Д

Тук Ви очаква едно незабравимо преживяване!
Ще бъдете приятно изненадани от срещата Ви с него:

 • ако го посещавате за първи път – ще почувствате очарованието на природните му красоти и обаянието на историческите забележителности

 • ако вече сте го посещавали – вие ще го преоткриете и ще установите новият му облик и очарование.

Златоградчани ще ви посрещнат според традициите на българското гостоприемство:

 • ще ви предоставят възможно най-доброто за подслон и за храна;

 • ще ви покажат и запознаят с най-значимото и ценното от природата и културата им;

 • ще ви благословят и пожелаят “крепко здраве, човешко щастие и родопско дълголетие”.

О Т   З Л А Т О Г Р А Д   З А П О Ч В А   Б Ъ Л Г А Р И Я

Златоградският етнокултурен ареал е обитаван от хилядолетия. Самият град има многовековна история. За древното начало и историческия развой свидетелстват многобройните археологически обекти и културни паметници (езически светилища, акрополи, гробници, християнски и мюсюлмански култови места), обгърнати от романтичната омая на фолклорните предания и традиции:

 • най-голямото светилище посветено на Бога - Слънце (в местността “Белите камъни” край село Старцево);

 • религиозното средновековно средище св. София;

 • сакралната зона “Кръстова гора”.
Наблизо са : пистите на Пампорово - най-слънчевия курорт на България, Перперикон - археологически паметник, който не отстъпва на световно известните Микена, Делфи и Крит. И още : скални гробници, средновековни крепости, географски феномени, минерални извори.

До днес са съхранени над сто паметника на културата. От възрожденския период е запазен и възстановен най-големият компактен архитектурен резерват в Родопите.

Традиционните къщи впечатляват не само със своята белота (вероятно за това средновековното име на града е било Беловидово) и кръгли комини, но и със своебразното съчетание на архитектурните си елементи. Наред с общородопските се открояват елементи от беломорски (Ксантийски) и Пловдивски тип. Тези особености са отразени както в планировката и строителството на жилищните сгради, така и в цялостното разпределение и подредба на двора.Тук може да бъде посетена една от четирите най-стари родопски църкви - “Успение на Пресвета Богородица”, построена през 1834 година (според преданието за 40 дни).Само тук съществуват уникалните музейни сбирки - посветенина просветното дело в Средните Родопи и на пощенските съобщения. В традиционната духовна култура на Златоградския ареал еотразена богатата душевност на нейните създатели, особено се откроява фолклорът - в цялото му многообразие.

В   З Л А Т О Г Р А Д   Е
Д У Х О В Н И Я   К О С М О Д Р У М   Н А   Б Ъ Л Г А Р И Я

Преди повече от две столетия тук е роден легендарният хайдутин ДЕЛЮ ВОЙВОДА.
Създадената за него народна песен, вложена в спътниците “Вояджър-2” и “Вояджър-1”, литна в Космоса през 1977 година.. Делювата песен е представителна за културата на земляните при срещата им с други разумни същества...

 

{START_COUNTER}